Services

 

หัตถการทางด้านผิวหนัง โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ » ตัดชิ้นเนื้อส่งพยาธิ

การตรวจชิ้นเนื้อผิวหนัง
การตรวจชิ้นเนื้อผิวหนังคือ เครื่องมือ สำหรับวินิจฉัยโรคผิวหนังเช่น มีการเติบโตของก้อนและตุ่มนูนบนผิวหนังผิดปกติ หรือมีผื่นบนผิวหนังไม่ทราบสาเหตุ และในบางครั้งสามารถเป็นการรักษาสำหรับ เนื้องอกบนผิวหนังบางชนิด  เป็นวิธีที่ง่าย ที่มีความเสี่ยงน้อย ยังสามารถทำได้แม้ในผู้ป่วยหนัก บางกรณียังทำเพื่อการตัดไฝ ซึ่งเป็นหัตถการเพื่อความงาม

การตัดชิ้นเนื้อบนผิวหนังมีสามประเภท
ได้แก่shave, punch และ excision ซึ่งทั่วไปของการตรวจชิ้นเนื้อผิวหนังว่าเป็นแบบไหน  ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์ ก่อนทำหัตถการแพทย์จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดบนผิวหนังและจะมีการนำมาใช้ในการฉีดยาชาเฉพาะที่จะถูกฉีดในทุกกรณี

ข้อควรระวังหรือข้อห้าม

ผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติหรือกินยาป้องกันเลือดหยุดไหลเช่น แอสไพริน หรือ ผู้ป่วยที่มีแผลติดเชื้อบนผิวหนังจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทุกรายและได้รับการจัดการด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง

   

Call Center : 087-300-6677

Line ID : laserpremium6677