Services

 

เลเซอร์เพื่อการเสริมความงาม » หน้าใส ลดรอยแดงสิว

IPLคืออะไร
    IPL หรือเครื่องIntense Pulsed Light คือเครื่องมือที่สามารถปล่อยพลังงานแสงได้หลายความยาวคลื่น โดยสามารถเลือกความยาวคลื่นปล่อยแสงจำเพาะเจาะจงในแต่ละครั้งได้ เช่นเลือกความถี่ที่จะปล่อยแสงไปยังเซลล์เม็ดสีดำ (จุดด่างดำ) พลังงานจะสามารถดูดซับโดยเม็ดสีดำเป็นหลัก อาจจะเลือกปล่อยแสงให้โดนเม็ดเลือดแดงเพื่อรักษารอยแดงก็เลือกความยาวคลื่นที่เหมาะกับสารฮีโมโกบินเม็ดเลือดแดง ก็จะเกิดความร้อนที่บริเวณเม็ดเลือดแดง มันก็จะไปทำลายผนังหลอดเลือดแดงเล็กๆ รอยแดงก็จะหายไป การกระตุ้นคอลลาเจน ก็ใช้ความร้อนจากแสง IPL ไปจับน้ำในเซลล์ของคอลลาเจน กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่เนื่องจาก CIPL Technology ทำให้มีการปล่อยพลังงานที่เที่ยงตรงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบทำความเย็นแบบสัมผัสผิวซึ่งทำให้ความเย็นสม่ำเสมอขณะรักษา ไม่ต้องพักฟื้น ซึ่งคนไข้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ มีคนไข้เพียงบางรายที่ผิวแพ้ง่าย อาจเกิดรอยแดงหรือบวมเล็กน้อยที่ผิวหลังการรักษา ซึ่งจะกลับเป็นปกติภายในไม่กี่ชั่วโมง
จำนวนครั้งในการรักษาริ้วรอย รอยดำและรอยแดงโดยทั่วไปจะทำการรักษาประมาณ4-5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 2-4 สัปดาห์
สำหรับการกำจัดขนจำนวนการรักษาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและตำแหน่งขนที่งอก โดยทั่วไปจะรักษาประมาณ 5-8 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 4-6 สัปดาห์ แต่ถ้าเป็นขนหนาและมีจำนวนมาก เช่น เคราของผู้ชาย อาจต้องใช้จำนวนการรักษามากขึ้น

IPL แตกต่างจาก Laser อย่างไร
    IPL intense pulsed light เป็นการใช้แสงที่มีหลายช่วงคลื่นในการรักษาผิวหนังที่มี รอยดำ รอยแดง ช่วยให้ใบหน้าใสต่างกับ เลเซอร์ ที่เป็นแสงช่วงคลื่นเดียว การรักษาว่าจะใช้ IPL หรือ Laser ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา บางกรณีIPLก็พอเพียงต่อผลการรักษาที่ดี แต่บางครั้งการทำ Laser อาจแก้ปัญหาได้จำเพาะเจาะจงมากกว่าจึงต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณา

ข้อห้ามในการทำ IPL
    ผู้ที่มีประวัติแพ้แสงแดด ผู้ที่มีแผลเปิดบนผิวหนังอยู่แล้ว เช่นยิงตรงแผลผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่ควรทำ

    
    
Call Center : 087-300-6677
Line ID : laserpremium6677