Services

 

รักษารอยแดงสิว


  • IPLคืออะไร
        IPL หรือเครื่องIntense Pulsed Light คือเครื่องมือที่สามารถปล่อยพลังงานแสงได้หลายความยาวคลื่น โดยสามารถเลือกความยาวคลื่นปล่อยแสงจำเพาะเจาะจงในแต่ละครั้งได้ เช่นเลือกความถี่ที่จะปล่อยแสงไปยังเซลล์เม็ดสีดำ

  • แสงLED
    แสงLEDเป็นรูปแบบของแสงบำบัดที่พัฒนาโดย มีความคล้ายคลึงกับเลเซอร์ในมากที่สุดโดยให้ผลการรักษาเหมือนกัน หรือคล้ายกัน แต่พลังงานแสงจะถูกส่ง กระจายไปทั่วมากกว่า